Veřejný závazek

Posláním pečovatelské služby je umožňovat seniorům a dospělým občanům s chronickým onemocněním maximální kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí, podporovat je a pomáhat jim při zvládnutí běžných životních potřeb, které zájemce o službu vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu není schopen si zabezpečit sám.

Poskytovat pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodily současně tři a více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cílová skupina - 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického onemocnění, a které jsou při vytvoření vhodných podmínek, za podpory pečovatelské služby, schopny žít samostatný život.

Osamělé dospělé osoby (od 19 let), které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (onkologické diagnózy, těžké úrazy), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí

Rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Okruh osob

  • Osoby s chronickým onemocněním
  • Senioři
  • Rodiny s dítětem/dětmi

 Věková struktura uživatelů

  • Děti kojeneckého věku (do jednoho roku věku)
  • Děti předškolního věku (1- 4 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163