Péče a stravování

Chráněné bydlení poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb vymezených § 51 citovaného zákona.

Předmětem naší činnosti je

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc s přípravou stravy
 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Poskytnutí ubytování

 • Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
 • V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 • Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • Podpora v oblasti partnerských vztahů
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady

 • Základní činnosti - částky stanovené Úhradníkem
 • Ubytování - částky schválené zřizovatelem
 • Strava - dle individuálního zájmu, strava činí 170, - Kč/den

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována ve dvou budovách ve městě Jeseník. Jedna budova je na adrese Beskydská 1298 a druhá na adrese Jaroslava Ježka 777.
V obou budovách jsou jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje.
Postupnou koncepční prací dochází ke zvýšení bezbariérovosti objektu na ulici Jaroslava Ježka, budova na ulic Beskydská je bezbariérová zcela.
Kapacita chráněného bydlení 34 míst.

Budova na ul. Beskydská poskytuje 12 míst

 • Dvě jednolůžkové obytné jednotky
 • Pět dvoulůžkových obytných jednotek
 • Společenskou místnost
 • Terasu
 • Zahradu
 • Ostatní zařízení v rámci Centra sociálních služeb

Budova na ul. J. Ježka poskytuje 22 míst

 • Čtyři jednolůžkové obytné jednotky
 • Devět dvoulůžkových obytných jednotek
 • Jídelnu
 • Společenskou místnost v suterénu
 • Zahradu s altánem

Vytisknout   E-mail