Jak se stát klientem

S účinností od 1.2.2020 poskytujeme dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociální službu Domov se zvláštním režimem seniorům od 65 let s projevy demence. Službu Domov se zvláštním režimem provozujeme s  kapacitou 12 míst.

Rozhodnete-li se využít námi poskytované služby