Předmětem naší činnosti je

Péče

Pečovatelská služba poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovody k lékaři, k vyřizování úředních záležitostí, na nákupy

Zajištění stravy

Obědy normal jsou dováženy od dodavatelů z Jeseníku a z Bělé pod Pradědem. Klienti mohou také využít nabídky dietní stravy, která je dovážena z Jesenické nemocnice.

Obědy zajišťujeme pouze formou dovážky stravy auty pečovatelské služby. Z kapacitních důvodů nejsme schopni zajistit donášku stravy pěšky (například na základě požadavku klienta zajištění stravy od jiného dodavatele). Klient každý týden ve středu obdrží jídelní lístek na další týden, na výběr je pouze jeden druh dovážené stravy. V položce dovoz oběda jsou zahrnuty mimo samotný dovoz stravy následující úkony: Manipulace s jídlonosiči, pomoc při nabírání stravy, zavírání a ukládání  jídlonosičů do auta, donáška do domácnosti, odnos prázdných jídlonosičů, mytí a dezinfekce jídlonosičů. 

Pozn.: Strava z Bělé pod Pradědem je dovážena pouze pro části této obce (Adolfovice, Bělá, Domašov a Filipovice).

 

 V rámci fakultativních činností nabízíme