DÁRCI v roce 2020

Centrum sociálních služeb Jeseník děkuje firmám, osobám a rodinným příslušníkům klientů za jakoukoliv podporu ( sponzorské dary,  finanční nebo věcné).

Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům. Jsou pro nás nesmírnou podporou a povzbuzením. 

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat níže uvedeným firmám a lidem, kteří v období nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19 pomohli a věnovali organizaci ochranné pomůcky nebo jiné věcné dary. Díky tomuto přispěli ke zvládnutí nelehkého období, podpořili zaměstnance i uživatele našich služeb. 

Dárci, kteří věnovali CSS Jeseník ručně šité látkové roušky:

Firma ATEX – spol. s r.o., paní Poskočilová, paní Jana Baranovičová, paní Jana Šimková spolu s kolektivem Klubu turistů, paní Anna Krkošková, paní Križová, paní Černá, pan Ing. Roman Putko, paní Tichá ze Šumperka, paní Pospíšilová, paní Jochmanová, paní Marcela Vaňková, paní Průchnická, paní Klocová, paní Vobrová, paní Novotná, paní Ing. Jana Konvičková, Vietnamská komunita Šumperk, paní Alena Andrášová, paní Weiserová,  

DÁRCI v roce 2020 - fyzické osoby:

Obce a města: