Jak se stát klientem

Základní informace o poskytovaných službách je možné získat osobně, telefonicky, e-mailem, z webu www.cssjes.cz, z letáků, popř. z jiných informačních zdrojů (Registr poskytovatelů, Katalog soc. služeb ol. kraje).

Informace o službě jsou oprávněni podávat pracovníci denního stacionáře (název zařízení, informace o zřizovateli, informace o poskytovaných službách, o výši úhrad za poskytnuté služby). Podrobnější informace o poskytované službě podává sociální pracovnice, která je oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem o službu. Jednání se vždy musí zájemce o službu účastnit osobně. Pouze v odůvodněných případech, kdy zájemce o službu není schopen osobního jednání, je možné na základě jeho požadavku podmínky poskytování služby dohodnout s osobou jemu blízkou. Tato osoba musí být na základě plné moci, zájemcem o službu pověřena za něho jednat.

Formulář žádosti o poskytování sociální služby je k dispozici na webových stránkách www.cssjes.cz v sekci Ke stažení nebo v tištěné podobě přímo v zařízení. Žádost o poskytování sociální služby je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu stacionáře: Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298, 79001 Jeseník.

Osobní schůzku se sociální pracovnicí je možné sjednat telefonicky předem. Jednání se zájemcem o službu může probíhat na více schůzkách podle individuálních potřeb zájemce. Jednání lze rozdělit na několik fází:

I. Informativní – předání informací o sociální službě zájemci
II. Posouzení žádosti - důvody podání žádosti, požadavky, očekávání, cíle, vyhodnocení možností, rizik apod.
III. Podpis  smlouvy, nástup - konkrétní podmínky nástupu

Pro posouzení žádosti může proběhnout i  sociální šetření v místě bydliště (posouzení potřebné míry podpory), kterého se účastní sociální pracovnice a jeden člen pracovní skupiny denního stacionáře. Termín a čas sociálního šetření je se zájemcem předem dohodnut osobně nebo telefonicky.
Dojde-li k vzájemnému souhlasu a zařízení má volnou kapacitu, je zájemce vyzván k projednání poskytnutí sociální služby a podpisu smlouvy. Datum nástupu je stanoveno po vzájemné domluvě.


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163