WHISTLEBLOWING

Dne 17. 12. 2021 vešla v platnost nová směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznámili porušení práva Unie. Naše organizace, stejně jako všechny jiné veřejné instituce plní svoji povinnost a zavádí vnitřní oznamovací systém (v našem případě Vnitřní směrnici č. 25/b 2023). Ten představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to buď e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo v listinné podobě na adresu 2K CONSULTING s.r.o., Tovární 915/40, 779 00 Olomouc, IČ: 29451990 s označením „Pouze k rukám „příslušné osoby“ – Mgr. Petra Urbanová“, dále je možné oznámení učinit na telefonním čísle + 420 585 155 100, případně osobně u příslušné osoby: Mgr. Petra Urbanová, 2K CONSULTING s.r.o., Tovární 915/40, Olomouc. Nebo přes datovou schránku: awkj95f. Oznámení je možné také učinit přímo na Ministerstvu vnitra, a to prostřednictvím jejich oznamovacího systému.

Oznámení mohou podávat v souladu s Vnitřní směrnicí č. 25 platnou od 1. 8. 2023 zaměstnanci Centra sociálních služeb,uchazeči o zaměstnání, zastupitelé, stážisté, praktikanti, osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, jakož i osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění.

Ochrana oznamovatelů byla do našeho právního řádu implementována zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jehož účinnost nastala 1. 8. 2023. Tento zákon implementuje do českého právního řádu oblast práva na ochranu oznamovatelů vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Více informací naleznete v níže uvedeném dokumentu.

[pdf] Whistleblowing


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163