Veřejný závazek

Poslání

Posláním denního stacionáře je vést osoby - seniory prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí, a které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v poskytnutém zázemí.

 

Cíl

 • Zapojit uživatele do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit
 • Být pro uživatele místem setkávání s vrstevníky, nabízet prostor pro trávení volného času a relaxaci

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)

 • Senioři se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné  fyzické osoby

Věková skupina: mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let)
Denní kapacita: 10 míst pro individuální práci, nebo 10 míst pro skupinovou práci
Služba je poskytována v pracovní dny (Po – Pá) od 7:00 do 15:30 hodin.

Službu nemůžeme, resp. nejsme schopni poskytnout:

 • zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení
 • zájemcům se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy..)
 • zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují přítomnost a adaptaci v kolektivu

Zásady poskytování sociální služby

 • Individualizace služby – individuální přístup, je nahlíženo k jedinečnosti uživatele
 • Zachování důstojnosti, respekt k soukromí
 • Začlenění a integrace
 • Respektování potřeb
 • Partnerský přístup
 • Princip otevřeného zařízení
 • Flexibilita zařízení na přání a potřeby uživatele
 • Profesionalita pracovníků - vychází z etických kodexů jednotlivých profesí
 • Odbornost poskytované služby
 • Transparentnost služby

Vytisknout   E-mail