Veřejný závazek

Poslání

Posláním denního stacionáře je vést osoby - seniory prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí, a které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v poskytnutém zázemí.

 

Cíle

  • Zapojit uživatele do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit
  • Být pro uživatele místem setkávání s vrstevníky, nabízet prostor pro trávení volného času a relaxaci

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)

  • Senioři se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné  fyzické osoby

Věková skupina: mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let)
Denní kapacita: 10 míst pro individuální práci, nebo 10 míst pro skupinovou práci
Služba je poskytována v pracovní dny (Po – Pá) od 7:00 do 15:30 hodin.

Službu nemůžeme, resp. nejsme schopni poskytnout:

  • zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení
  • zájemcům se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy..)
  • zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují přítomnost a adaptaci v kolektivu

Principy poskytování sociální služby = PROFESIONALITA

Partnerský přístup

Respekt

Odbornost

Flexibilita

Empatie

Seberealizace

Individuální přístup

Otevřenost

Nestrannost

Autonomie

Laskavost

Informovanost

Transparentnost

Aktivizace

Partnerský přístup – pracovníci vytvářejí s uživateli partnerský vztah, kde obě strany mají stejná práva i povinnosti.

Respekt – pracovníci přistupují k uživatelům s respektem k jejich individuálním potřebám, svobodné vůli a osobním rozhodnutím. Podpora, pomoc nebo péče jsou založeny na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. 

Odbornost – sociální služby poskytuje vzdělaný a kvalifikovaný personál, který průběžně reaguje na aktuální potřeby klientů zvyšováním odbornosti a tím také zvyšováním kvality služeb.

Flexibilita – služby přizpůsobujeme přáním a měnícím se potřebám našich uživatelů.

Empatie – u pracovníků v přímé péči podporujeme empatický přístup k uživatelům, při němž jsou zohledňovány potřeby a jedinečnost uživatele, které vedou k naplnění důstojného života.

Seberealizace – podporujeme uživatele, aby se zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke všem uživatelům na základě dohodnutých osobních cílů a individuálních plánů s ohledem na individualizaci podpory, aktivizaci a k respektování individuálních zvyklostí jednotlivých uživatelů s ohledem na možnosti poskytovatele.

Otevřenost - jsme otevřeni připomínkám a podnětům ze strany veřejnosti, které by mohly vést ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Nestrannost - ke všem našim uživatelům přistupujeme nestranně, rovnoprávně a bez předsudků.

Autonomie - při poskytování služeb u uživatelů podporujeme nezávislost, samostatnost. Uživatelé se mohou podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, s jejich podněty pracujeme, a pokud jsou shledány jako přínosné, mohou být realizovány v praxi.

Laskavost - při poskytování služeb podporujeme koncept laskavé péče, kde klademe důraz na blízkost, pochopení, laskavé slovo, naslouchání, uspokojení potřeby lidské blízkosti, doprovázení.

Informovanost - každý zájemce o sociální službu má právo na podání všech informací o poskytované službě srozumitelným způsobem. Poskytujeme informace pravdivé, úplné a přesné.

Transparentnost - veškerá činnost organizace je průhledná, pravidelně o veškerém dění veřejnost informujeme, což umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.

Aktivizace - nabídkou různých aktivit pomáháme udržovat a rozvíjet fyzické síly uživatelů, s cílem co nejdéle udržet jejich mobilitu, uspokojovat jejich individuální potřeby a upevňovat kontakty uživatelů se


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163