Jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jeseník. Poskytujeme registrované sociální služby pro seniory, a to pobytové, ambulantní a terénní. Naší snahou je pomáhat uživatelům vést důstojný a aktivní život,  reagovat na vyvíjející se potřeby seniorské veřejnosti, zvyšovat kvalitu a nabízet i nové služby.

I v naší organizaci probíhá dlouhodobý proces transformace sociálních služeb, právě jako reakce na potřeby seniorské veřejnosti. To vše probíhá v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Jesenicka. Prvním výstupem tohoto procesu bylo rozšíření původního Penzionu pro seniory o novou budovu, prostory, ale hlavně nové sociální služby - domov pro seniory a denní stacionář, později o terénní pečovatelskou službu. Aktuálně se připravuje další plánovaná sociální služba – domov se zvláštním režimem. Centrum sociálních služeb nabízí prostor i pro aktivní seniory, pro které je k dispozici Klub seniorů. Ten nabízí možnost setkávání, ale i aktivit různého charakteru (hudba, tanec, vzdělávání a další). Spolupracujeme s Radou seniorů města Jeseník a partnerskými městy a jejich seniory. Jsme tady pro Vás, abychom Vám nabídli služby v odpovídající kvalitě, odborným personálem a v přívětivém prostředí. Kromě toho je naší motivací pomoc radou a informacemi v situacích, které nejsou často pro seniory a jejich rodiny jednoduché, tedy být i podporou. Více se dozvíte na našich stránkách, aktuální informace z dění v našich službách naleznete i na sociální síti Facebook.