Jak se stát klientem

Jste-li v situaci, kdy zvažujete využití služeb domova pro seniory, jako první krok vám doporučujeme prohlédnout si náš domov, podívat se, jak se u nás žije. Pokud to neumožní Váš zdravotní stav, požádejte o tuto službu osobu Vám blízkou.

„Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory“ si můžete vyzvednout přímo u nás nebo vytisknout na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení. Žádost je nutno doložit vyjádřením lékaře na předepsaném formuláři (je rovněž k dispozici v našem zařízení či na webových stránkách) a odevzdat osobně nebo zaslat na adresu Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník.

Vaše žádost bude posouzena z hlediska možnosti našeho zařízení poskytnout Vám potřebné služby. Před možným nástupem s Vámi chceme vždy jednat osobně. Pokud Vám zdravotní stav nebo jiné okolnosti neumožní návštěvu u nás, osobně Vás navštíví pověření zaměstnanci, aby s Vámi projednali Vaše potřeby, zájmy a aby s Vámi probrali Vaše očekávání. Obdržíte také informace o podmínkách poskytování služby a způsobu úhrady. Vždy je dobré, aby Vám při jednání pomáhala rodina nebo jiná osoba Vám blízká. Naším cílem je, aby zůstaly co nejvíce zachovány vazby na Váš původní domov, rodinu a Vaše blízké.

V případě volné kapacity stanovujeme užší okruh potřebných zájemců podle stanovených kritérií (datum podání žádosti, stav soběstačnosti – nesoběstačnosti žadatele, možnosti péče rodiny, bydliště – přednost mají občané města Jeseníku). Při konečném rozhodování o přijetí přihlížíme ke konkrétním potřebám žadatelů a aktuálně uvolněnému pokoji.

Pokud z dodaných dokumentů a úvodních jednání vyplyne, že spadáte do okruhu potřebných zájemců, ale my nebudeme mít aktuálně volnou ubytovací kapacitu, bude žádost s Vaším souhlasem zařazena do evidence čekatelů.


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163