Informace o změně úhradníků

Informujeme o změnách úhrad za poskytované služby v CSS Jeseník. Změna platí pro služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Denní stacionář od 1. 3. 2024, a to na základě novely vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Navýšení cen bylo schváleno Radou města Jeseník dne 19. 2. 2024. Jednotlivé úhradníky naleznete v sekci Dokumenty ke stažení u příslušné služby. 

Změna cen je nutná z důvodu enormního nárůstu cen všech energií a surovin.


Omezení návštěv

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací žádáme návštěvníky CSS (především návštěvy klientů pobytových služeb), aby v případě, že se u nich objeví příznaky respiračního onemocnění, svou návštěvu odložili. Chráníte tím naše klienty i pracovníky.

Děkujeme a bez známek respirační nákazy Vás rádi u nás přivítáme.


WHISTLEBLOWING

Dne 17. 12. 2021 vešla v platnost nová směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznámili porušení práva Unie. Naše organizace, stejně jako všechny jiné veřejné instituce plní svoji povinnost a zavádí vnitřní oznamovací systém (v našem případě Vnitřní směrnici č. 25/b 2023). Ten představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 


Nové speciální číslo občasníku – Narozeninový speciál

obcasnik 10 nahled

U příležitosti 30. výročí vzniku organizace jsme pro vás připravili speciální narozeninové číslo Občasníku. Dočtete se v něm, jak postupně vznikaly a rozvíjely se v Jeseníku sociální služby, nejen ty pobytové, slovo v něm dostali architekti obou budov Centra na Beskydské ulici nebo pamětníci a spolupracovníci. Povídání je doplněno fotografiemi z historie i současnosti.

Více se dočtete...


VU3V - ukončení zimního semestru a zahájení letního semestru

V historii VU3V v Jeseníku jsme již po 13-té zahájili letní semestr virtuální univerzity třetího věku pro seniory. Tentokrát s tématem Včelařský rok, kdy průvodcem a vedoucím lektorem bude prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. Nezapomněli jsme ani na 18 úspěšných studentů zimního semestru, kteří byli ředitelem Centra sociálních služeb Jeseník Ing. Janem Rotterem a vedoucím odboru Sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Jiřím Kovalčíkem odměnění Pamětními listy a nezbytnou květinou. Atmosféra, jak už to bývá, byla přátelská, ale o nic méně slavnostní.


Vícemístné vozidlo pro Centrum

Dne 19.12.2022 jsme převzali od firmy CanoCar nové vozidlo. Jedná se o hybridní Ford Tourneo, který bude sloužit stacionáři a pečovatelské službě.

Vozidlo nabízí v přední části 2 sedadla, v druhé řadě 3 sedadla z nichž jedno je elektricky výsuvné tak, aby mohlo naložit klienta například z vozíku.

V zadní části jsou buď 2 sklápěcí sedadla, a nebo je zde možné pomocí rampy a navijáku umístit klienta i s invalidním vozíkem.

Toto vozidlo bylo pořízeno díky dotaci z IROPu a dofinancováno Městem Jeseník.

predani01


Přijeli senioři z Neuburgu

Konečně se uskutečnila dlouho očekávaná, a kvůli covidu odkládaná, návštěva neuburgských seniorů v Jeseníku, kteří přijeli v rámci programu Re-Start II, Česko-německého fondu budoucnosti (č. projektu CZ_4_22_5843) a za spolupráce partnerských měst Jeseník a Neuburg a.d.Donau.
Moc jsme se na ně těšili a lámali si hlavu, jak tuto krátkou dobu, od pátečního odpoledne do nedělního rána využít. Tolik jsme jim toho chtěli ukázat a zase se spolu po vynucené pauze vidět.


Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163