Péče a stravování

Denní stacionář je registrovaným zařízením sociálních služeb, tzn., že poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle §46 citovaného zákona.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla a pití,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost, 
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady

Péče

 • Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí 135,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů.

Strava - odpovídá době pobytu ve stacionáři

 • snídaně 40,- Kč
 • sopolední svačina: 8,- Kč
 • oběd: 63,- Kč
 • odpolední svačina: 16,- Kč

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Kapacita služby:

míst celkem …………………………… 10
místností celkem ………………………5

Denní stacionář je ambulantní sociální službou a pro tyto účely má vytvořeny materiální, technické a hygienické podmínky.

Provozní prostory

Denní stacionář využívá pro poskytování služby pět místností, které jsou vzájemně propojeny a tvoří uzavřený celek v rámci přízemí budovy A. První místnost je vstupní chodba, kde si mohou uživatelé odkládat oblečení a obuv. Vlevo ze vstupní místnosti je vstup do koupelny a WC. Vpravo ze vstupní místnosti se pokračuje do hlavní denní místnosti pro deset klientů a zaměstnance. Z této denní místnosti (pracovny) lze pokračovat dále do menší odpočinkové místnosti a přes tuto místnost dále do relaxační místnosti se čtyřmi lůžky. Z této místnosti je vstup také do bezbariérové koupelny s WC.

 


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163