O nás - historie a současnost

Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jeseník je poskytovatelem sociálních služeb pro seniory a její historie sahá do roku 1993, kdy byla zastupitelstvem města založena.

Až do roku 2015 zajišťovala sociální službu Chráněné bydlení, a to ve dvou budovách, na ulici Jaroslava Ježka 777 s kapacitou 22 míst a na Beskydské ulici s kapacitou 38 míst.  Tato služba existovala v této podobě po více jak dvacet let. Během té doby organizace rozšířila svoji činnost o správu Klubu seniorů a podporu klubových aktivit. Rozvíjela se rovněž spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb regionu, ale také za jeho hranicemi, například v Polsku. Za tuto dobu doznal výrazných změn i sociální systém, zejména s příchodem zákona o sociálních službách od 1.1. 2007. Od této doby se probíhá postupná transformace sociálních služeb v Jeseníku, jako reakce na vyvíjející se potřeby seniorů. Mezi ně patřila dlouhodobě diskutovaná pobytová služba pro seniory s celodenní péčí a denní stacionář. Teprve v letech 2013 a 2014 se podařilo tyto plány, zejména díky získaným dotacím, naplnit. V závěru roku 2015 došlo po ukončení velké investiční akce na Beskydské ulici k zahájení provozu dvou nových zmíněných služeb, domova pro seniory a denního stacionáře.

Od 1. 1. 2016 byl schválen i nový název organizace - Centrum sociálních služeb Jeseník. Vývoj v oblasti sociálních služeb pokračoval, a tak od 1.1. 2018 přibyla další sociální služba, tentokrát terénní. Pečovatelská služba byla převzata od Kraje Olomouc jako plně funkční celek, který již v Jeseníku působil od roku 1998 jako příspěvková organizace Kraje Olomouc. Tímto krokem jsme rozšířili nabídku služeb tak, že jsou pro seniory k dispozici služby pobytové, ambulantní i terénní. S novou pečovatelskou službou nabízíme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Proces transformace pokračoval vznikem další potřebné sociální služby, domova se zvláštním režimem. V květnu roku 2021 byl zahájen její provoz v nově rekonstruovaných prostorách s kapacitou 12 lůžek, došlo k ukončení služby chráněné bydlení, kdy v budově na ulici Jaroslava Ježka vznikl místo této služby Dům s pečovatelskými byty. Klientům zajišťuje péči naše terénní pečovatelská služba.

Současnost organizace, to jsou čtyři sociální služby a služby návazné. Každá z nich, je popsána v samostatných kapitolách. Nejnovější informace pak v sekci aktuality. Rozvíjí se i působení organizace mimo sociální služby, např. klubové aktivity pro seniory, vzdělávací projekty a další. Rozšířením možností jsou i dlouhodobě realizované česko-polské projekty, díky kterým se senioři mohou zúčastnit různých workshopů nebo poznávacích zájezdů. Díky získaným prostředků umožňují doplňovat a vylepšovat pracovní prostředí, ale hlavně prostory, které užívají naši klienti, např. venkovní prostory, zahrady, terasy, dále vnitřní prostory, chodby a odpočinkové koutky. Takto jsme do prostředí domova vnesli prvky zahradní terapie nebo venkovních sportovních aktivit (park s venkovními prvky pro cvičení). Aktuálním motivem pro rozvoj, zejména interiérů, je reminiscenční terapie, kterou zavádíme a využíváme. 

Naše současnost je také stálá práce na profesionalitě služeb, ale také průběžná péče o prostředí, budovy a zázemí. Cílem je vytvářet prostředí, které pozitivně motivuje pečující tým a současně, ve kterém se dobře žije našim klientům. Pro naplňování těchto cílů realizuje i připravuje řada důležitých provozních akcí. Po výměně oken v budově B na Beskydské ulici to byla v téže budově výměna technologie výtahu, takřka po 30 letech. V seznamu investičních potřeb jsou např. modernizace prádelny a kotelny na Beskydské ulici, budova na ulici Jaroslava Ježka potřebuje rekonstrukci rozvodů vody. Tyto práce budou postupně realizovány podle možností investičních zdrojů organizace a zřizovatele, tedy města Jeseník.


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163