Zahraniční spolupráce

Spolupráce naší organizace s našimi zahraničními partnery.

Město Jeseník, jako zřizovatel CSS Jeseník udržuje partnerskou spolupráci s několika zahraničními městy. Historická a dlouhodobá spolupráce je se slovenským lázeňským městem Bojnice, v Polsku pak jsou to Města Glucholazy, Nysa, ale i další. V Německu pak Neuburg an der Donau. Naše organizace se dlouhodobě do těchto aktivit zapojuje. Spolupráce přináší nové možnosti, pro organizaci, její zaměstnance a klienty. Zejména se jedná o realizaci projektů s finanční podporou evropských institucí.

Česko polská spolupráce

Spolupráce naší organizace s polskými partnery trvá přes patnáct let. První kontakty byly v roce 2001 navázány s poskytovateli sociálních služeb DPS (Dom pomocy spolecznej)  Korfantow a Caritas Glucholazy. Brzy po té jsme navázali užší vztahy s DPS Prudnik. Už v začátcích spolupráce byly organizovány společné akce, jako např. Sportovní olympiáda v Domově důchodců Kobylá nad Vidnavkou, díky které byly do spolupráce zapojeny i další domovy v okresu Jeseník. Rozvoj spolupráce umožnila realizace  česko – polského projektu v rámci CBC Phare (Výtvarný workshop pro seniory, výstava výtvarných děl seniorů a Sportovní a společenské hry seniorů) partnerů Penzionu pro seniory Jeseník a Domu pomocy spolecznej Prudnik.  Následně oba partneři připravili a realizovali víceletý projekt Senioři v Schengenu. Byl určen nejen pro uživatele služeb obou zařízení, ale i pro seniory okolních Domovů pro seniory na obou stranách hranice, pro zaměstnance sociálních služeb. Do projektu byla rovněž zapojena i široká veřejnost. V rámci tohoto projektu, který byl zahájen v roce 2008 a ukončen po uplynutí udržitelnosti v roce 2015 byly pro účastníky projektu připraveny nejrůznější akce z oblasti vzdělávání, poznávací zájezdy, výtvarné a hudební dílny, ale také kulturní a společenské akce s integračním charakterem. Z finanční podpory projektu byly realizovány i investiční akce obou partnerů (např. opravy a vybavení  místností pro setkávání seniorů). Více o celém projektu zde.  Po administrativním ukončení projektu pokračuje spolupráce obou partnerů i nadále. Probíhají setkání na obou stranách hranice, neformálně, i mimo projektovou činnost. Od roku 2016 jsou každoročně realizovány jednoleté společné projekty v rámci Euroregionu Praděd, které zahrnují několik jednodenních workshopů pro uživatele a klienty, dále společné zájezdy a teambuildingy. Spolupráce s polskými partnery zahrnuje i města Nysa a Glucholazy, např. Univerzitami třetího věku a Vysokou školou v Nyse (PWSZ w Nysie), která poskytuje vzdělávací podporu našim společným aktivitám. Jednou z nich je např. Mezinárodní konference Univerzit třetího věku v česko-polském příhraničí.

Česko slovenská spolupráce

Na Slovensku je partnerským městem lázeňské město Bojnice. I zde si naše organizace našla odpovídajícího partnera v sociální oblasti. Je jím příspěvková organizace Centrum sociálnych služieb Bojnice. Během několikaleté spolupráce došlo k vzájemným návštěvám seniorů i k výměně zkušeností mezi pracovníky obou institucí. Informace o slovenském systému sociálních služeb i konkrétní podobě realizace péče o seniory v Bojnickém domově představil jeho ředitel na jesenické konferenci Na jedné lodi. Obě partnerská lázeňská města čile spolupracují v různých oblastech společenského života. Jsou turisticky atraktivní i pro své občany, kteří je často využívají k návštěvám za kulturou, lázeňstvím či turistikou. Platí to určitě i pro naše seniory, kteří rádi využívají našich nabídek na poznávací zájezdy do Bojnic a okolí a rádi se tam vrací.

Česko německá spolupráce

I v dalším partnerském městě, německém Neuburgu a.Donau si našla naše organizace své partnery.  V minulých letech byly navázány první kontakty se sociálními zařízeními pro seniory instituce AWO a Caritas. V dalších letech pak s neuburskou radou seniorů (Seniorenbeirat). Jazykovou bariéru pomáhají překonávat česky mluvící senioři z Neuburgu, protože je to jedno z míst v Bavorsku, kam byli přesídleni obyvatelé německé národnosti z českého pohraničí. K pravidelným setkáním dochází minimálně jednou ročně v rámci zahájení jesenické turistické a lázeňské sezóny v květnu nebo v rámci renesančních slavností (tzv, Schlossfest) ve městě  Neuburg. Jeseniční senioři se např. zúčastnili oslav výročí vzniku Seniorbeiratu a dalších společenských akcí. Na druhé straně pravidelně hostíme německé partnery v našem městě, např. v rámci Dnů seniorů města apod. I zde využíváme možností projektů, např. z Fondu česko německé budoucnosti.


Vytisknout   E-mail

Centrum sociálních služeb Jeseník

Adresa:
Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Telefon:
584 411 391
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka:
49RRCDU
Zřizovatel:
Město Jeseník
IČ:
00852163