Jak se stát klientem

S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme dle § 50 zmíněného zákona sociální službu Domov se zvláštním režimem osobám s Alzheimerovou chorobou. Službu Domov se zvláštním režimem provozujeme v letošním roce s  kapacitou dvě místa v jednom dvoulůžkovém pokoji. Aktuálně je tento pokoj obsazen dvěma uživatelkami. 

Rozhodnete-li se využít námi poskytované služby

  • Vyplníte žádost o poskytnutí sociální služby, kterou je možno získat v kanceláři sociální pracovnice, stáhnout z našich internetových stránek https://www.cssjes.cz/ke-stazeni nebo vám žádost o poskytnutí sociální služby můžeme zaslat poštou.
  • Žádost tvoří 2 formuláře, které je vhodné doručit současně:
    • Žádost o poskytnutí sociální služby,
    • Vyjádření ošetřujícího lékaře.
  • Další přílohou důležitou k posouzení žádosti je potvrzení odborného lékaře např. psychiatra nebo neurologa.
  • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou.

Vytisknout   E-mail